Aeonium tabulaeforme

 

Galactites tomentosa

 

Pericallis lanataAichryson laxum